catala   castellano   english   french   german
  • Vilarta
  • Vilarta
  • Vilarta

Punt de desinfecció

Vilarta disposa d’un centre de neteja i desinfecció de vehicles de transport animal, tant pels seus propis vehicles de transport com pels vehicles de transport externs a l'empresa.

És un centre de neteja i desinfecció homologat i que per tant dóna compliment a l'Ordre de 2 d'agost de 2001, per la qual s'estableixen normes per a la inscripció al Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides, dels centres de neteja i desinfecció de vehicles destinats al transport de bestiar, i en regula el funcionament.

Disposa d’un espai per a realitzar la neteja en sec del vehicles i d’un altre per a realitzar la neteja amb equips d’aigua a pressió i aplicar desinfectants. Es disposa de contenidors per a l’emmagatzematge dels residus secs i d’un dipòsit per l’emmagatzematge dels residus líquids.

Una vegada s’ha realitzat la neteja dels vehicles es col•loquen precintes per tal de verificar la seva correcte neteja i desinfecció.