catala   castellano   english   french   german

Importació de bestiar boví

Importacio

Bestiar

Tipus de bestiar que importem:

 • Frisona
 • Simental
 • Brunos
 • Montbeliers
 • i creuats en general...

Importació

Llistat de països on importem:

 • Alemanya
 • Anglaterra
 • Austria
 • Estònia
 • França
 • Holanda
 • Irlanda
 • Itàlia
 • Lituània
 • Polònia
 • Xèquia

Exportació de bestiar boví

Exportació

Bestiar

Tipus de bestiar que exportem:

 • Frisona
 • Simental
 • Brunos
 • Montbeliers
 • i creuats en general...

Exportació

Llistat de països on exportem:

 • França
 • Liban
 • Marroc

Tipus de bestiar

L'activitat principal de la nostra empresa és l´importació i exportació de bestiar boví.
Exportem tot tipus de bestiar (vedells i vaques de carn) a diferents països de la UE.
Importem vedells de llet (mamons de 15 a 60 dies), pasteros ( vedells dels 4 als 12 mesos) i
animals reproductors (vacas de carn i de llet, i sementals).

Mamallons


Pasteros


Animals reproductors