catala   castellano   english   french   german
  • Vilarta
  • Vilarta
  • Vilarta

Recria vedells

La recria de vedells consisteix en cuidar i alimentar els vedells fins els 60 dies (quan ja deixen de prendre llet) o fins que tenen un pes superior a 100Kg.
Aquest servei de recria té lloc en granges pròpies de Vilarta.

Totes les explotacions de Vilarta, S.A. donen compliment a la normativa vigent en matèria de benestar animal, RD 348/2000, de 10 de març (modificat per el RD 441/01 del consell de 27 de abril) de normativa general bàsica en matèria de benestar animal en les granges, i també RD 1047/1994, de 20 de maig (modificat per el RD 229/98, del 17 de febrer).